Traditional Songs from Wales  

             


 

      

  Play the Music

 

Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod
(The Rejected Maiden)


Ar lan hen afon Ddyfrdwy ddofn
Eisteddai glan forwynig
Gan ddistaw sibrwd wrth'i hun
"Gadawyd fi yn unig
Heb gar na chyfaill yn y byd
Na chartref chwaith fynd iddo
Drws ty fy nhad sydd wedi'i gloi
'Rwy'n wrthodedig heno."

Mae bys gwaradwydd ar fy ol
Yn nodi fy ngwendidau
A llanw 'mywyd wedi ei droi
A'i gladdu dan y tonnau
Ar allor serch aberthwyd fi
Do, collais fy anrhydedd
A dyna'r achos pa'm yr wyf
Fi heno'n wael fy agwedd.

Ti frithyll bach, sy'n chwareu'n llon
Yn nyfroedd glan yr afon
Mae gennyt ti gyfeillion fyrdd
A noddfa rhag gelynion
Cei fyw a marw dan y dwr.
Heb neb i dy adnabod
O! na chawn innau fel tydi
Gael marw, a dyna ddarfod.

Ond 'hedeg mae fy meddwl prudd
I fyd sydd eto i ddyfod
A chofia dithau fradwr tost
Rhaid i ti fy nghyfarfod
Mae meddwl am dy eiriau di
A byw, i mi yn ormod
O, afon ddofn, derbynia fi
Caf wely ar dy waelod.

Y boreu trannoeth cafwyd hi
Yn nyfroedd glan yr afon.
A darn o bapur yn ei llaw
Ac arno'r ymadroddion
"Gwnewch immi fedd mewn unig fan
Na chodwch faen na chofnod
I nodi'r fan lle gorwedd llwch
Yr Eneth ga'dd ei Gwrthod."English


By Dee's deep river bank so fair,
A fair maid sat lamenting,
And saying with a mournful air,
"My heart is almost breaking,
I have no friend in this cold world,
Nor home, nor mother tender,
My father's doors to me are closed,
In there I must not enter."

Cold scornful fingers point at me
And taunt me with my weakness,
My life's young bark is overswept,
And buried 'neath the breakers,
On love's hard altar I've been cast
Alas! no more a maiden,
And hence I'm weeping here tonight,
Rejected and forgotten.

Thou little fish that nimbly play'st
Midst waters of the river,
Thou hast thy friends in millions more,
From enemies a shelter;
Thou'lt live and die 'neath waters clear,
To shame shalt be a stranger,
O! would that I were like to thee;
To die - and sleep forever.

My thoughts are ever running on
To days of judgment heavy,
And this remember, wicked man,
At God's throne you must meet me;
But thinking of your treach'rous words
Makes life to me a terror,
O! river Dee, receive thou me,
There's rest beneath thy water.

Next morning her cold corpse was found
Floating upon the river,
Grasped in her fingers damp and chill
They found a hasty letter:
"Make my grave in some lone spot,
Where I in peace may rest in,
Raise there no stone to mark the grave
Of the Rejected Maiden."
 

 
            
Google
Web UK Magic
 

 

 
 
 


  Copyright 2006 www.ukmagic.co.uk All rights reserved