Traditional Songs from Wales  

             


 

      

  Play the Music

 

Morfa Rhuddlan
(The Marsh Of Rhuddlan)


Du ac arswydus yw'r hanes am heddiw
Trechodd Caethiwed fyddinoedd y Rhydd
Ciliodd yr heulwen wrth weled ein distryw
Cleddyf y gelyn a gariodd y dydd!
Gwylliaid ysgrechiant ar faes y gyflafan
Ceisio ys glyfaeth mae'r blaidd a'r dylluan
Wylo mae Rhyddid ar hen Forfa Rhuddlan
Gwlad annibynnol byth mwyach ni bydd.

Cladded y Forfa dan donnau yr eigion
Agor, O! Neifion, i'r dyfroedd eu dr
Dagrau rydasant delynau y dewrion
DTyred i'n canol, O Arglwydd fy Ir!
Eto edrychaf ar draeth y gyflafan
Wadwyd mo Rhyddid er gwaethaf y cyfan
Gwell ydoedd marw ar hen Forfa Rhuddlan
Gwell ydoedd suddo i Ryddid y mr!English


Over Eryri the setting sun flashes
Night's curtain closes o'er moorland and lea
Now not a breath stirs the shadowy ashes
Far far away falls the sigh of the sea.
Yet every patriot pulse in my body
Knocks at the door of my passionate heart
While Rhuddlan Marsh in thy battlefield bloody
Cursed of the Cymru, again I take part.
 

 
            
Google
Web UK Magic
 

 

 
 
 


  Copyright 2006 www.ukmagic.co.uk All rights reserved