National Anthems of the World


Music Control


 

Sweden
"Sång till Norden"
(Song of the North)


SWEDISH LYRICS

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
din fana, högt den bragderika bära.
din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.


ENGLISH TRANSLATION

You ancient, free and mountainous North,
Of quiet, joyful beauty,
I greet you, loveliest land on earth,
Your sun, your sky, your green meadows.
Your sun, your sky, your green meadows.

You are throned on memories of olden days
When the honour of your name spread over the earth.
I know that you are and will remain what you were.
Oh, may I live, may die in the Nordic North!
Oh, may I live, may die in the Nordic North!

Forever I shall serve thy my beloved country,
until death I owe thy my fidelity.
Your right I will protect with mind and with hand,
Thy banner, feats of bravery carry
Thy banner, feats of bravery carry

With God I shall fight, for home and for bliss,
for Sweden, the dear fatherland.
For nothing, in the world, I would trade thee.
No, I would live and I would die in the North
No, I would live and I would die in the North
 

 
            
Google
Web UK Magic
 

 

 
 
 


  Copyright © 2006 www.ukmagic.co.uk All rights reserved