National Anthems of the World


Music Control


 

Kiribati
"Teirake kaini Kiribati"
(Stand Kiribati)


GILBERTESE LYRICS

Teirake kaini Kiribati,
Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te nwioko,
Ma ni buokia aomata.
Tauaninne n te raoiroi,
Tangiria aoma ta nako.
Tauaninne n te raoiroi,
Tangiria aomata.

Reken te kabaia ma te rau
Ibuakoia kaain abara
Bon reken abara
Bon reken te nano ae banin
Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab'aia,
Ma n neboa abara.
Ma ni wakina te kab'aia,
Ma n neboa abara.

Ti butiko ngkoe Atuara
Kawakinira ao kairika
Nakon taai aika i maira.
Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka
Ma ake a makuri iai.
Kakabaia ara Tautaeka
Ma aomata ni bane.


ENGLISH TRANSLATION

Stand up, Kiribati!
Sing with jubilation!
Prepare to accept responsibility
And to help each other!
Be steadfastly righteous!
Love all our people!
Be steadfastly righteous!
Love all our people!

The attainment of contentment
And peace by our people
Will be achieved when all
Our hearts beat as one,
Love one another!
Promote happiness and unity!
Love one another!
Promote happiness and unity!

We beseech You, O God,
To protect and lead us
In the days to come.
Help us with Your loving hand.
Bless our Government
And all our people!
Bless our Government
And all our people!
 

 
            
Google
Web UK Magic
 

 

 
 
 


  Copyright 2006 www.ukmagic.co.uk All rights reserved